vv triển khai thực hiện kiến nghị của viện kiểm sát
Số ký hiệu văn bản 3136/UBND-VP
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung vv triển khai thực hiện kiến nghị của viện kiểm sát
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv-27.11-thuc-hien-kien-nghi-cua-vien-kiem-sat-tinh-ve-phong-ngua-toi-pham.pdf