Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 3302/TB-UBND
Ngày ban hành 18/12/2023
Ngày hiệu lực 18/12/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Quang Huấn
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n-14.12-thong-bao-kl-hop-ban-chi-dao-don-doc-thu-hoi-no-dong-thue-cvvp.pdf