KH Thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024
Số ký hiệu văn bản 50/KH-UBND
Ngày ban hành 28/02/2024
Ngày hiệu lực 28/02/2024
Trích yếu nội dung KH Thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-kh 28.01 ke hoach pcmt 2024.pdf