Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai, kết quả tổ chức các Kỳ họp của HĐND xã giai đoạn 2021-2023
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày hiệu lực 02/04/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai, kết quả tổ chức các Kỳ họp của HĐND xã giai đoạn 2021-2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-2.chuan-du thao nq tl doan giam sat .pdf