Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương chủ trương đầu tư và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày hiệu lực 02/04/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương chủ trương đầu tư và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 2)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-phu luc nq 09 phan bo va tra no 16-20 dot 2. ban hanh.pdf
signed-phu luc nq 09 phan bo va tra no 16-20 dot 2. ban hanh.pdf