Quyết định về việc ban quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy chế
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về