Nghị quyết về các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017
Số ký hiệu văn bản 01/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày hiệu lực 13/07/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết về các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Lường Văn Huân
Tài liệu đính kèm Tải về