Thông báo Kết quả Họp xét chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ đối với công chức, viên chức thuộc UBND huyện Vân Hồ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1209/TB-UBND
Ngày ban hành 23/05/2022
Ngày hiệu lực 23/05/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả Họp xét chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ đối với công chức, viên chức thuộc UBND huyện Vân Hồ năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-1209 tb ket qua hop xet chuyen doi vi tri cong tac nam 2022.pdf