Họp BQL Dự án phát triển lâm nghiệp bền vững huyện năm 2023
Lượt xem: 83

Ngày 05/01, đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc BQL Dự án phát triển lâm nghiệp bền vững huyện đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Dự án năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.

Giai đoạn 2022 - 2025, huyện Vân Hồ được giao làm chủ đầu tư Dự án phát triển lâm nghiệp bền vững với 300ha diện tích trồng rừng sản xuất, tổng mức đầu tư 3.515.035.000 đồng. Năm 2023, huyện đã triển khai trồng rừng, chủ yếu là Bạch đàn đỏ, Tếch, Mỡ, Tre Bát Độ tại các xã Chiềng Yên, Quang Minh, Song Khủa Xuân Nha, đạt 74,14% kế hoạch tỉnh giao. Về tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ, BQL dự án huyện cam kết sẽ hoàn thành giải ngân xong trước ngày 31.1.2024 với tổng số tiền 535 triệu 891 nghìn đồng. Trước đó, vào năm 2022, huyện đã triển khai trồng 100ha tại 2 xã Tân Xuân và Quang Minh.

Để đảm bảo hoàn thành Dự án đúng tiến độ đề ra, BQL Dự án đề nghị Phòng TCKH xem xét, trình Thường trực HĐND, UBND huyện cân đối nguồn ngân sách huyện cấp kinh phí hỗ trợ chăm sóc rừng trồng của Dự án Bảo vệ và phát triển rừng huyện năm 2020 chuyển tiếp sang Dự án phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã rà soát, đăng ký trồng rừng theo kế hoạch tỉnh giao.

T/h: Mạnh Kiên

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập