Đẩy mạnh CCHC, Chuyển đổi số
Lượt xem: 47

Ngày 12/4, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Vân Hồ có đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ chuyển đổi số huyện.

Về công tác CCHC, trong quý 1, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024, với 41 nhiệm vụ; trọng tâm là triển khai đồng bộ cải cách thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; chế độ công vụ; tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; hoàn thành 19/81 nhiệm vụ, đạt 23,4% kế hoạch CCHC tỉnh năm 2024. Về chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo đã giao UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ; thực hiện việc đưa kho dữ liệu của tỉnh vào hoạt động và kết nối với kho dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tích hợp 610 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai kịp thời các chủ trương, kế hoạch, chương trình của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của tỉnh; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng thực thi công vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ CCHC theo chỉ tiêu, mục tiêu đề ra; tăng cường triển khai sử dụng chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức... Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đảm bảo mục tiêu đề ra trong năm 2024 và giai đoạn 2022 - 2025.

T/h: Kiều Anh 

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập