Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin năm 2022
Lượt xem: 258

Năm 2022, nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được huyện Vân Hồ đặt ra nhằm tối ưu hoá hoạt động, chuyển đổi và cung cấp các dịch vụ số mới dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số trong toàn huyện và đảm bảo an toàn thông tin.

Theo đó, huyện đặc biệt chú trọng việc duy trì kết nối và triển khai vận hành các hệ thống thông tin trên mạng truyền hình số liệu chuyên dùng của tỉnh Sơn La tới tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; nâng cấp, bổ sung máy tính, máy in, máy quét và 1 số thiết bị chuyên dùng theo các đặc thù cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; tiếp tục triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức; Duy trì hệ thống trực tuyến 3 cấp từ tỉnh, huyện, xã trên địa bàn huyện và sử dụng hộp thư điện tử công vụ. Triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành có hiệu quả trong toàn bộ các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã; thường xuyên phối hợp rà soát, bổ sung các chức năng, nâng cấp hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Phối hợp duy trì nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, tổng hợp các ứng dụng dùng chung và chuyên ngành để đưa vào nền tảng thích hợp; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo kế hoạch. Thực hiện chuẩn hóa tất cả các quy trình thủ tục hành chính nội bộ, điện tử cấp huyện, xã trên phần mềm một cửa điện tử, đảm bảo triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến và liên thông cấp tỉnh, huyện, xã. Triển khai hệ thống một cửa điện tử trong tiếp nhận và giải quyết TTHC đến 14/14 xã với tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích đạt 20%.

Song hành cùng phát triển chính quyền số, vấn đề đảm bảo an toàn thông tin cũng được huyện đặc biệt chú trọng. Các hệ thống bảo mật, an toàn an ninh thông tin được đầu tư nâng cấp, tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong bảo mật thông tin nhất là các thông tin quan trọng. Duy trì giải pháp phòng chống mã độc đáp ứng yêu cầu quản trị tập trung và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới để bảo vệ cho máy chủ, thiết bị đầu cuối liên quan.

T/h: Kiều Anh 

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập