66 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023
Lượt xem: 126

Ngày 15/9, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2023. Dự lễ  tổng kết có đồng chí Giàng A Ký, UV BTV, Trưởng BTG Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

          Sau 5 ngày học tập,  66 học viên là quần chúng ưu tú thuộc các Chi, Đảng bộ cơ sở đã được nghiên cứu 6 chuyên đề cơ bản Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam và Lịch sử địa phương.

Thông qua chương trình học tập đã giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, rèn luyện phương pháp công tác khoa học, kỹ năng hoạt động thực tiễn để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, trong đó 74% đạt loại Giỏi, 26% đạt loại Khá.

T/h: Kiều Anh 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập