Khai giảng Lớp Đảng viên mới khóa I, năm 2024
Lượt xem: 91

Ngày 24/1, Trung tâm Chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2024. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Khuất Trường Sinh – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 70 đảng viên mới đến từ các Chi, đảng bộ trong toàn huyện. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề, về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự kiến lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 8 ngày từ ngày 24/01-2/2/2024.

T/h: Trần Trung

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập