Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khoá I năm 2023
Lượt xem: 317

Ngày 04.1, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khoá I năm 2023. Dự khai giảng có đồng chí Giàng A Ký, UVBTV, Trưởng BTG Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 Tham gia lớp bồi dưỡng, 75 học viên là đảng viên mới thuộc các Chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 10 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển KTXH của Đảng; phát triển GD&ĐT, KH&CN, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, đảm bảo ổn định chính trị, TTATXH; Chủ động tích cực hội nhập Quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua những chuyên đề được nghiên cứu tại lớp bồi dưỡng cũng như hoạt động thực tế tại cơ sở sẽ là nền tảng, định hướng để mỗi đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là điều kiện cần và đủ để xét chuyển đảng chính thức cho các đảng viên.

Dự kiến, lớp bồi dưỡng sẽ bế giảng vào ngày 13/1 tới đây.

 T/h: Khuất Trường Sinh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 305
  • Trong tuần: 8,203
  • Tất cả: 1,717,311
Đăng nhập